Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
Gwarancja de minimis
Sprawdź kredyt wiosenny
Sprawdź kredyt komfortowy
Sprawdź kredyt rolniczy
BFG
BFG

Zasady Ładu Korporacyjnego

 

KOMUNIKAT

O STOSOWANIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ,,BANK ROLNIKÓW” W OPOLU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.Zarząd Banku Spółdzielczego ,,Bank Rolników” w Opolu przyjmuje i zobowiązuje się do stosowania, w zakresie swoich kompetencji, Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. (Dz. Urz. KNF poz. 17), z wyłączeniem § 8 ust. 4, § 11, § 22, § 53, § 54, § 55, § 56 i § 57 tychże Zasad – co wynika z uwzględnienia zasad proporcjonalności, związanej ze skalą, charakterem oraz specyfiką działalności tutejszego Banku, a także jego możliwościami technicznymi i organizacyjnymi.


Opole, 19 czerwca 2017r.

Zarząd BS BR w Opolu

 

 Załączniki:

Zasady Ładu Korporacyjnego

Struktura Organizacyjna


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2018-05-22

Tabela kursów: 098/A/NBP/2018

1 EUR EUR 4,2812
1 USD USD 3,6252
1 GBP GBP 4,8814
1 CHF CHF 3,6385