Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Oferta dla Klientów indywidualnych

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów indywidualnych

ROR Pol-konto

Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" oferuje osobom fizycznym krajowym o pełnej zdolności do czynności prawnych, deklarującym miesięczne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, stypendium lub z innych źródeł. ROR może być otwarty dla jednej osoby albo wspólny dla małżonków, lub jednego z rodziców i pełnoletniego dziecka. Bank zapewnia posiadaczowi ROR zachowanie tajemnicy posiadania rachunku, jak również obrotów i salda na nim zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Bankowe.


ROR Pol-konto Senior

Konto Senior otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które osiągnęły 55 rok życia oraz przedstawią dokument/zaświadczenie świadczące o nabyciu praw do emerytury lub stałej renty. Konto otwierane jest i prowadzane na rzecz jednej osoby albo jako wspólne dla dwóch osób.


ROR Pol-Konto Młodzieżowe

Posiadaczem rachunku może być osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych w wieku od 18 do 30 lat, która zawarła z Bankiem Umowę o prowadzenie „ Pol-Konta Młodzieżowego”. „Pol-Konto Młodzieżowe” otwierane jest i prowadzone jako rachunek indywidualny.


ROR Pol-konto Junior

Posiadaczem rachunku może być osoba małoletnia w wieku od 13 do 18 lat, która zawarła z Bankiem Umowę o prowadzenie Konta Junior. Konto Junior jest otwierane i prowadzone jako rachunek indywidualny. Umowę z Bankiem o prowadzenie Konta Junior zawiera osoba małoletnia wraz z Przedstawicielem ustawowym. Posiadacz rachunku po uzyskaniu pełnoletniości powinien niezwłocznie zgłosić się do Banku i przedłożyć dokument tożsamości.


Rachunek oszczędnościowy Pol-Efekt

Swoboda w dysponowaniu własnymi środkami w porównaniu z tradycyjną lokatą oszczędnościową (w każdym miesiącu możesz raz bez opłat wypłacić dowolną kwotę, nie tracąc naliczonych odsetek). Możliwość realizowania wpłat na rachunek oszczędnościowy w dowolnym czasie. Brak opłaty za prowadzenie rachunku. Wypłaty bez utraty naliczonych odsetek. Wpłaty w dowolnym czasie.

Rachunek bieżący w walutach wymienialnych

Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia przechowywanie środków pieniężnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej

Rachunki internetowe

Rachunek internetowy umożliwia klientom banku wykonywanie operacji bankowych przez Internet, za pośrednictwem dowolnej przegladarki intenetowej, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie.

Lokaty i kredyty dla Klientów indywidualnych

Książeczki systematycznego oszczędzania

Deklarowany okres oszczędzania wynosi 18 miesięcy lub 24 miesiące. Oprocentowanie wkładu jest uzależnione od deklarowanego okresu analogicznie jak dla wkładów terminowych, według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. Wkłady oszczędnościowe objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Terminowe lokaty oszczędnościowe

Wkłady oszczędnościowe terminowe dla osób fizycznych. Są to oprocentowane rachunki oszczędnościowe, na których Bank przechowuje środki pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne na określony czas. Odsetki od wkładów i lokat terminowych dopisywane są po okresie umownym. Posiadamy gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kredyty odnawialne w ROR

Kredytem odnawialnym można finansować bieżące potrzeby Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego - przeznaczenie tego kredytu nie wymaga dokumentowania. Klient może dysponować środkami w granicach przyznanego limitu kredytowego określonego w umowie. Kredyt odnawialny może być udzielony do konta wspólnego.

Kredyty gotówkowe

Kredyty gotówkowe można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

  • Szybka decyzja kredytowa
  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Okres kredytowania nawet do 96 miesięcy

Kredyty na cele mieszkaniowe

Dla klientów indywidualnych, a także wspólnot mieszkaniowych (w zakresie remontowo-budowlanym). Kredyt mieszkaniowy można przeznaczyć na remontowo-budowlane lub zakup nieruchomości.

Karty dla Klientów indywidualnych


Karta płatnicza VISA Classic Debetowa

Dzięki karcie Visa Classic Debetowa nie musisz już nosić ze sobą gotówki, a dostęp do swoich pieniędzy masz cały czas. Kartą zapłacisz szybko i wygodnie na każdym kroku - w sklepach, kinie czy restauracji w Polsce i na całym świecie. Przekonaj się, ze płacenie kartą jest dużo wygodniejsze i szybsze niż płacenie gotówką. I zobacz, że karta doskonale zastępuje gotówkę! Wygoda i kontrola wydatków, bezpieczeństwo oraz oszczędność pieniędzy!


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2023-12-06

Tabela kursów: 236/A/NBP/2023

1 EUR EUR 4,3382
1 USD USD 4,0202
1 GBP GBP 5,0656
1 CHF CHF 4,5982