Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Kredyty gotówkowe dla Klientów indywidualnych

Przeznaczenie

Kredytowy można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

Dla kogo?

Dla klientów indywidualnych.

Korzyści

 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Atrakcyjne oprocentowanie.
 • Okres kredytowania nawet do 96 miesięcy.

Waluta

PLN

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu indywidualnie ustalona dla każdego kredytobiorcy na podstawie oceny zdolności kredytowej.

 • Minimalna wysokość kredytu 1 000 PLN.
 • Maksymalna wysokość kredytu wynosi 50 000 PLN.

Okres kredytowania

 • 96 miesięcy - w przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej.
 • 12 miesiące - w przypadku kredytów oprocentowanych według stałej stopy procentowej.

Formy zabezpieczenia

Stosuje się formy zabezpieczeń dopuszczone w przepisach wewnętrznych Banku dotyczących zabezpieczenia wierzytelności Banku, przy czym standardowe zabezpieczenie kredytu stanowi:

 • Weksel in blanco.
 • Klauzula potrącenia wymagalnej wierzytelności Banku ze środków pieniężnych na ROR - w przypadku kredytów udzielonych posiadaczom ROR.
 • Poręczenie na zasadach ogólnych.
 • Poręczenie wekslowe.
 • Zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Jednorazowo, w formie gotówkowej albo bezgotówkowej (przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu).

Forma i sposób spłaty kredytu

W terminie wymagalności, w ratach miesięcznych z rachunku ROR - w formie bezgotówkowej, bądź w wyniku wpłaty gotówkowej. W równych ratach kapitałowych powiększonych o naliczone odsetki.

Oprocentowanie

Według stałej albo zmiennej stopy procentowej, określanej w przepisach wewnętrznych Banku.

Zobacz oprocentowanie.

Opłaty i prowizje

 • Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy kredytu oraz prowizja za udzielenie kredytu pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu:
  • z kwoty wypłacanego kredytu,
  • w formie gotówkowej albo
  • bezgotówkowej.
 • Opłata za zawiadomienie o niedopłacie, monit.
 • Inne opłaty - pobierane jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej, przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.

 

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379