Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Rachunki oszczędnościowe dla Klientów indywidualnych

ROR Pol-konto

Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" oferuje osobom fizycznym krajowym o pełnej zdolności do czynności prawnych, deklarującym miesięczne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, stypendium lub z innych źródeł. ROR może być otwarty dla jednej osoby albo wspólny dla małżonków, lub jednego z rodziców i pełnoletniego dziecka. Bank zapewnia posiadaczowi ROR zachowanie tajemnicy posiadania rachunku, jak również obrotów i salda na nim zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Bankowe.


ROR Pol-konto Senior

Konto Senior otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które osiągnęły 55 rok życia oraz przedstawią dokument/zaświadczenie świadczące o nabyciu praw do emerytury lub stałej renty. Konto otwierane jest i prowadzane na rzecz jednej osoby albo jako wspólne dla dwóch osób.


ROR Pol-Konto Młodzieżowe

Posiadaczem rachunku może być osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych w wieku od 18 do 30 lat, która zawarła z Bankiem Umowę o prowadzenie „ Pol-Konta Młodzieżowego”. „Pol-Konto Młodzieżowe” otwierane jest i prowadzone jako rachunek indywidualny.


ROR Pol-konto Junior

Posiadaczem rachunku może być osoba małoletnia w wieku od 13 do 18 lat, która zawarła z Bankiem Umowę o prowadzenie Konta Junior. Konto Junior jest otwierane i prowadzone jako rachunek indywidualny. Umowę z Bankiem o prowadzenie Konta Junior zawiera osoba małoletnia wraz z Przedstawicielem ustawowym. Posiadacz rachunku po uzyskaniu pełnoletniości powinien niezwłocznie zgłosić się do Banku i przedłożyć dokument tożsamości.


Rachunek oszczędnościowy Pol-Efekt

Swoboda w dysponowaniu własnymi środkami w porównaniu z tradycyjną lokatą oszczędnościową (w każdym miesiącu możesz raz bez opłat wypłacić dowolną kwotę, nie tracąc naliczonych odsetek). Możliwość realizowania wpłat na rachunek oszczędnościowy w dowolnym czasie. Brak opłaty za prowadzenie rachunku. Wypłaty bez utraty naliczonych odsetek. Wpłaty w dowolnym czasie.

Rachunek bieżący w walutach wymienialnych

Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia przechowywanie środków pieniężnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej

Rachunki internetowe

Rachunek internetowy umożliwia klientom banku wykonywanie operacji bankowych przez Internet, za pośrednictwem dowolnej przegladarki intenetowej, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie.

Godziny graniczne realizacji przelewów.

Informacje o godzinach granicznych realizacji przelewów krajowych i zagranicznych.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379