Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Oferta dla firm i instytucji

Rachunki rozliczeniowe dla firm i instytucji

Rachunek rozliczeniowy

Rachunek bieżący dla firm i instytucji - to rachunek bankowy, który pozwala jego posiadaczowi szybko i na dogodnych warunkach dysponować własnymi środkami pieniężnymi.

Rachunek bieżący w walutach wymienialnych

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia przechowywanie środków pieniężnych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych łącznie z rozliczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Rachunek internetowy

Rachunek internetowy umożliwia klientom banku wykonywanie operacji bankowych przez Internet, za pośrednictwem dowolnej przegladarki intenetowej, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie.

Lokaty i kredyty dla firm i instytucji

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Jest to oprocentowany rachunek oszczędnościowy przeznaczony do przechowywania środków pieniężnych na określony czas.

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy można przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. na finansowanie lub refinansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu gospodarczego, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np.

  • na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości,
  • materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę,
  • surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego
  • oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego

- do kwoty stanowiącej 20% kwoty kredytu, jak również na inne cele inwestycyjne takie jak np.

  • remonty i adaptacje posiadanego majątku trwałego,
  • wykup udziałów.

Kredyty bieżące

Krótkoterminowe finansowanie bieżących zobowiązań związanych z wykonywaną działalnością.

Kredyty płatnicze

Kredyt płatniczy można przeznaczyć na całkowite lub częściowe finansowanie zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą.
Z kredytu mogą korzystać podmioty gospodarcze posiadające w Banku czynny rachunek bieżący.

Dopuszczalny debet w rachunku rozliczeniowym

Służy jako krótkoterminowe finansowanie bieżących zobowiązań związanych z wykonywaną działalnością.
Minimum formalności zapewnia szybki dostęp do dodatkowych środków finansowych.

Karty płatnicze dla firm i instytucji

Karta debetowa VISA Business

Karta debetowa VISA Business

Karta debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem firmowym, która umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379