Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Lokaty i kredyty dla firm i instytucji

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Jest to oprocentowany rachunek oszczędnościowy przeznaczony do przechowywania środków pieniężnych na określony czas.

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy można przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.

gwarancja de minimis

Rządowy program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Gwarancja de minimis

Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu przystapił do programu pt.: "Rządowy program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Gwarancja de minimis".

Na podstawie Umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przedsiębiorcy lokalni uzyskają dostęp do kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancjami BGK.

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. na finansowanie lub refinansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu gospodarczego, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np.

  • na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości,
  • materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę,
  • surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego
  • oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego

- do kwoty stanowiącej 20% kwoty kredytu, jak również na inne cele inwestycyjne takie jak np.

  • remonty i adaptacje posiadanego majątku trwałego,
  • wykup udziałów.

Kredyty bieżące

Krótkoterminowe finansowanie bieżących zobowiązań związanych z wykonywaną działalnością.

Kredyty płatnicze

Kredyt płatniczy można przeznaczyć na całkowite lub częściowe finansowanie zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą.
Z kredytu mogą korzystać podmioty gospodarcze posiadające w Banku czynny rachunek bieżący.

Dopuszczalny debet w rachunku rozliczeniowym

Służy jako krótkoterminowe finansowanie bieżących zobowiązań związanych z wykonywaną działalnością.
Minimum formalności zapewnia szybki dostęp do dodatkowych środków finansowych.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2023-12-06

Tabela kursów: 236/A/NBP/2023

1 EUR EUR 4,3382
1 USD USD 4,0202
1 GBP GBP 5,0656
1 CHF CHF 4,5982