Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Dopuszczalny debet w rachunku rozliczeniowym dla firm i instytucji

Przeznaczenie

Krótkoterminowe finansowanie bieżących zobowiązań związanych z wykonywaną działalnością.

Dla kogo?

Dopuszczalny debet może otrzymać podmiot gospodarczy, który:

 • Przeprowadza rozliczenia przez rachunek bieżący umiejscowiony w Banku.
 • Posiada rachunek bieżący przez okres co najmniej 1 roku.
 • Posiada zdolność kredytową.
 • Nie korzystają z kredytu bieżącego.
 • Nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu.

Korzyści

 • Szybki dostęp do środków finansowych.
 • Korzystne oprocentowanie.
 • Utrzymanie płynności finansowej.
 • Możliwość wielokrotnego wykorzystania.
 • Minimalizacja formalności.
 • Brak prowizji.

Waluta

PLN

Wysokość

Maksymalna wysokość uzależniona jest od średniomiesięcznych wpływów wyliczonych za ostatnie 3 m-ce.

 • 1.000,00 zł - wpływy od 2.000 do 4.000
 • 2.000,00 zł - wpływy od 4.000 do 10.000
 • 3.000,00 zł - wpływy od 10.000 do 20.000
 • 5.000,00 zł - wpływy pow. 20.000

Okres kredytowania

Umowa zawierana jest na okres 1 roku, z zastrzeżeniem spłaty debetu do 35 dni od daty jego powstania.
Każda wpłata na rachunek zmniejsza lub likwiduje zadłużenie w dopuszczalnym debecie tak, że przyznany limit może być wykorzystany wielokrotnie, aż do upływu terminu, na jaki został przyznany.

Formy zabezpieczenia

Weksel in blanco.

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana uzyskaniem limitu dopuszczalnego salda debetowego powinna złożyć w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu wypełniony wniosek o udzielenie debetu.
Wniosek o udzielenie debetu jest dostępny w siedzibie Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu.
Uwaga - Bank może wymagać dodatkowo dokumentów charakteryzujących sytuację finansową wnioskodawcy.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Limitu dopuszczalnego salda debetowego udzielany jest w formie otwartej linii kredytowej.
Klient może dysponować środkami w granicach przyznanego limitu określonego w umowie.

Forma i sposób spłaty debetu

Każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę debetu. Posiadacz rachunku bieżącego zobowiązany jest wyrównać dopuszczalne saldo debetowe w terminie 35 dni od dnia jego powstania.
Termin 35 dni liczony jest od daty powstania zadłużenia, chociażby wykorzystanie nastąpiło tylko częściowo.
Spłata dokonana w terminie 35 dni umożliwia ponowne wykorzystanie debetu w całości lub części do wysokości określonej w umowie.
Spłata odsetek następuje w miesięcznych terminach spłaty poprzez obciążenie rachunku bieżącego Kredytobiorcy.

Oprocentowanie

Debet oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, określonej w przepisach wewnętrznych Banku.

Zobacz oprocentowanie.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2023-12-06

Tabela kursów: 236/A/NBP/2023

1 EUR EUR 4,3382
1 USD USD 4,0202
1 GBP GBP 5,0656
1 CHF CHF 4,5982