Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Rządowy program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Gwarancja de minimis

Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu na podstawie umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK.

 

Przedmiotowa Umowa została zawarta w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK".

 

 

 

Wysokość gwarancji BGK

Gwarancją można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000 zł.

Koszty gwarancji BGK

Stawka opłaty prowizyjnej wynosi 0,5% kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres gwarancji.

Zasady uzyskania gwarancji BGK

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Zabezpieczenie gwarancji BGK

Jedynym zabezpieczeniem gwarancji BGK jest weksel własny in blanco Kredytobiorcy.

Korzyści dla Kredytobiorcy

  • możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku,

  • minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji BGK,

  • brak opłaty prowizyjnej za 1-wszy rok gwarancji BGK.

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyty objęte gwarancją BGK

Kredyty obrotowe, w tym kredyty w rachunku bieżącym oraz kredyty inwestycyjne, udzielane w PLN.

Przedmiot kredytowania

Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej.

Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy.

Okres ważności gwarancji

Gwarancja BGK de minimis udzielana jest na okres nie dłuższy niż:

  • 27 miesięcy – w przypadku kredytu obrotowego,

  • 99 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego

i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379