Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Kredyty płatnicze dla firm i instytucji

Przeznaczenie

Kredyt płatniczy można przeznaczyć na całkowite lub częściowe finansowanie zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą.

Dla kogo?

Z kredytu mogą korzystać podmioty gospodarcze posiadające w Banku czynny rachunek bieżący.

Korzyści

  • Szybki dostęp do środków finansowych.
  • Utrzymanie bieżącej płynności.
  • Minimum formalności.

Waluta

PLN

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta.
Maksymalna kwota kredytu nie powinna przekraczać połowy średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący Wnioskodawcy za ostatnie 3 m-ce.

Okres kredytowania

Kredyt płatniczy udzielany jest na okres do 30 dni od daty zawarcia umowy kredytowej.

Formy zabezpieczenia

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego oraz weksel In blanco.

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana uzyskaniem kredytu powinna złożyć w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu wypełniony wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.
Wniosek o udzielenie kredytu jest dostępny w siedzibie Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

  • Informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela - składają osoby fizyczne będące przedsiębiorcami i osoby prowadzące działalność, wspólnicy spółek jawnych, cywilnych lub partnerskich (wg wzoru określonego przez Bank).
  • Sprawozdania finansowe lub inne dokumenty źródłowe określone przez Bank.

Uwaga - Bank może wymagać dodatkowo innych dokumentów.

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Kredyt jest wypłacany jednorazowo, w formie wypłaty bezgotówkowej (przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu).

Forma i sposób spłaty kredytu

Spłata kredytu następuje jednorazowo w sposób uzgodniony w umowie kredytu.

Oprocentowanie

Bank udziela kredytu oprocentowanego według stałej stopy procentowej, określonej w przepisach wewnętrznych Banku.

Zobacz oprocentowanie.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

 

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2023-12-06

Tabela kursów: 236/A/NBP/2023

1 EUR EUR 4,3382
1 USD USD 4,0202
1 GBP GBP 5,0656
1 CHF CHF 4,5982