Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Lokaty terminowe dla firm i instytucji

Lokaty terminowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Jest to oprocentowany rachunek oszczędnościowy przeznaczony do przechowywania środków pieniężnych na określony czas.

Gromadzenie oszczędności na tych rachunkach

 • Jest bezpieczną formą lokowania środków pieniężnych.
 • Przynosi dochody w postaci odsetek.
 • Zabezpiecza oszczędności przed utratą wartości.

Umożliwia

 • Zaciąganie kredytu zabezpieczonego posiadaną lokatą.
 • Dokonanie cesji swojego prawa do wkładu na rzecz innej osoby.
 • Dysponowanie lokatą przez inne osoby, którym posiadacz lokaty udzieli pełnomocnictwa.

Posiadaczami lokaty terminowej mogą być

 • Podmioty gospodarcze.
 • Organizacje społeczne, polityczne, fundacji i stowarzyszenia.
 • Inne podmioty nie będące podmiotami gospodarczymi, posiadające rachunek bieżący w BS.

Otwarcie rachunku lokat terminowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą

W celu założenia lokaty terminowej należy:

 • Złożyć deklarację wniesienia lokaty terminowej.
 • Podpisać umowę lokaty terminowej.
 • Przekazać określoną kwotę.

Odsetki

Dopisywane są do lokaty po okresie umownym. Istnieje możliwość podjęcia samych odsetek po upływie terminu lokaty a pozostała kwota lokaty przechodzi automatycznie na taki sam okres zadeklarowania.

Uwaga: Odsetki od wkładów i lokat terminowych dopisywane są po okresie umownym.

Od wkładów terminowych 1, 2, 3, 6, 12 miesięcznych podejmowanych przed upływem zadeklarowanego okresu Bank wypłaca odsetki obliczone wg. stopy oprocentowania dla rachunków bieżących.
Odsetki od wkładów płatnych na każde żądanie dopisywane są na koniec roku kalendarzowego. Odsetki od rach. bieżących dopisywane są na koniec każdego kwartału.
Przy naliczaniu odsetek uwzględniany jest rok kalendarzowy. Posiadamy gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379