Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Rachunki rozliczeniowe dla firm i instytucji

Rachunek bieżący dla firm i instytucji - to rachunek bankowy, który pozwala jego posiadaczowi szybko i na dogodnych warunkach dysponować własnymi środkami pieniężnymi.

Korzyści

Posiadanie takiego rachunku dla firm i instytucji umożliwia:

 • Szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych.
 • Swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi.
 • Zaciągniecie kredytu w rachunku bieżącym.
 • Założenie lokaty terminowej.
 • Korzystanie z kart bankomatowych.
 • Korzystanie z wrzutni do skarbca nocnego.

Dla kogo?

Posiadaczami rachunku dla firm mogą być:

 • Podmioty gospodarcze.
 • Organizacje społeczne, polityczne, zawodowe.
 • Fundacje i stowarzyszenia.
 • Inne jednostki nie będące podmiotami gospodarczymi.

Warunki otwarcia

Do wniosku o otwarcie rachunku należy dołączyć:

 • Aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (KRS albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej (ważny 3 miesiące od daty wystawienia).
 • REGON, NIP.
 • Inne dokumenty jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów.

Opłaty i prowizje

 • Za otwarcie rachunku pobiera się jednorazową opłatę zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat w BS".
 • Za prowadzenie rachunku pobiera się prowizje na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

 

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

 

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2023-12-06

Tabela kursów: 236/A/NBP/2023

1 EUR EUR 4,3382
1 USD USD 4,0202
1 GBP GBP 5,0656
1 CHF CHF 4,5982