Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Oferta dla Rolników

Rachunki rozliczeniowe dla rolników

Rachunek rozliczeniowy

Rachunek bieżący dla rolników  - to rachunek bankowy, który pozwala jego posiadaczowi szybko i na dogodnych warunkach dysponować własnymi środkami pieniężnymi.

Rachunek bieżący w walutach wymienialnych

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia przechowywanie środków pieniężnych i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych łącznie z rozliczeniami z tytułu prowadzonej działalności rolniczej.

Rachunek internetowy

Rachunek internetowy umożliwia klientom banku wykonywanie operacji bankowych przez Internet, za pośrednictwem dowolnej przegladarki intenetowej, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie.

Lokaty i kredyty dla rolników

Lokaty terminowe

Wkłady oszczędnościowe terminowe dla osób fizycznych.
Są to oprocentowane rachunki oszczędnościowe, na których Bank przechowuje środki pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne na określony czas.

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy można przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.
Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu.

Kredyty obrotowe (na hektar)

Kredyt obrotowy można przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.
Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu.

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, tj. na finansowanie lub refinansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego - do kwoty stanowiącej 20% kwoty kredytu, jak również na inne cele inwestycyjne takie jak np. remonty i adaptacje posiadanego majątku trwałego, wykup udziałów.
Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu.

 

Kredyty inwestycyjne na zakup gruntów rolnych

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu zwiększenie istniejącego areału gruntów rolnych.

Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu.

 

 

Kredyty bieżące

Finansowanie bieżących i inwestycyjnych potrzeb rolnika.
Kredyt bieżący może otrzymać rolnicy, którzy m.in. przeprowadzają rozliczenia przez rachunek bieżący umiejscowiony w Banku.

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR)

Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z)

Kredytu z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk)

 

Karty dla rolników

Karta debetowa VISA Business

Karta debetowa VISA Business

Karta debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem firmowym, która umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2023-12-06

Tabela kursów: 236/A/NBP/2023

1 EUR EUR 4,3382
1 USD USD 4,0202
1 GBP GBP 5,0656
1 CHF CHF 4,5982