Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

 

 

 

Gwarancje COSME

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu, w związku z przystąpieniem do umowy zawartej pomiędzy Bankiem BPS S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, w tym rolnikom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji COSME.

Podstawowe parametry gwarancji COSME:

  • gwarancje dla Klientów z sektora MŚP m. in. sektora rolno-spożywczego w tym również rolników indywidualnych,

  • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych,

  • wysokość gwarancji to 80% kwoty kapitału kredytu,

  • maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. PLN,

  • maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. PLN,

  • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,

  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

  • zabezpieczenie kredytu może stanowić jedynie weksel in blanco Kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej - bez zabezpieczeń rzeczowych,

  • opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji,

  • gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis).

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379