Bank Spółdzielczy w Opolu Bank Spółdzielczy w Opolu
zaloguj »
Wakacje kredytowe
Sprawdź kredyt komfortowy
Terminal Planet Pay
BFG

Kredyty obrotowe dla rolników (na hektar)

Przeznaczenie

Kredyt obrotowy można przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.

 

Dla kogo?

Z kredytu mogą korzystać rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na terenie działania Banku który określa Statut Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu.

Uwaga: Osoba ubiegająca się o kredyt nie musi mieć od razu rachunku w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu, jednak dla wygody w rozliczaniu może otworzyć taki rachunek, zwłaszcza, że opłaty związane z jego prowadzeniem należą do najtańszych na rynku.

 

Korzyści

  • szybki sposób pozyskania środków na bieżące potrzeby. 

  • Atrakcyjne oprocentowanie.

  • umożliwia uruchomienie środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie

 

Waluta

PLN

 

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta oraz wartości zaproponowanego zabezpieczenia jednak nie może wyższa niż 2,5 tys. zł na hektar gruntów rolnych prowadzonych przez Kredytobiorcę, własnych lub dzierżawionych (wielkość areału musi zostać potwierdzona nakazem płatniczym lub umową dzierżawy).

 

Okres kredytowania

Kredyt obrotowy rolniczy udzielany jest na okres 12 lub 18 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej.

Istnieje możliwość karencji w spłacie kredytu do 12 miesięcy.

Kredyt obrotowy ma charakter kredytu nieodnawialnego.

 

Formy zabezpieczenia

Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku.

 

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana uzyskaniem kredytu powinna złożyć w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu wypełniony wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.

Wniosek o udzielenie kredytu jest dostępny w siedzibie Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu.

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

  • nakaz płatniczy,

  • informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela (wg wzoru określonego przez Bank)

  • opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę lub ewentualnego poręczyciela, dotyczące stanu i terminowości regulowania wobec nich zobowiązań finansowych

  • zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach z urzędu gminy, US i KRUS

  • dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności rolniczej

  • dokumenty dotyczące propozycji prawnego zabezpieczenia kredytu

Uwaga - Bank może wymagać dodatkowo innych dokumentów.

 

Forma i sposób uruchomienia kredytu

Kredyt jest wypłacany jednorazowo, w formie wypłaty bezgotówkowej (przelewem na rachunek w Banku Spółdzielczym „Bank Rolników” w Opolu lub inny rachunek wskazany przez Klienta).

Uwaga - w wyjątkowych przypadkach kredyt może być wypłacony w formie gotówkowej.

 

Forma i sposób spłaty kredytu

Spłata kredytu, z uwzględnieniem karencji w spłacie, następuje w jednorazowo lub w ratach, w terminach i w sposób uzgodniony w umowie kredytu.

Spłata odsetek następuje w miesięcznych lub kwartalnych terminach spłaty.

 

Oprocentowanie

Bank udziela kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej, określonej w przepisach wewnętrznych Banku.

Zobacz oprocentowanie.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

Zobacz taryfę opłat i prowizji.

Zapraszamy do naszych placówek gdzie uzyskają Państwo szczegółowych informacji.

 


Zestawy do e-podpisu

Zestawy do e-podpisu

opłaty i prowizjeoprocentowanie

Bankomaty

Lokalizacje bezprowizyjnych bankomatów Banku SpóÅ�dzielczego w Opolu

Ponad 4700 bankomatów
bez prowizji!

zobacz »

Waluty z 2024-02-22

Tabela kursów: 038/A/NBP/2024

1 EUR EUR 4,3199
1 USD USD 3,9804
1 GBP GBP 5,0454
1 CHF CHF 4,5379