Skip to main content
 • Kredyt na cele mieszkaniowe

  Kredyt na cele mieszkaniowe

  Kredyt można przeznaczyć na cele mieszkaniowe takie jak:

  1. Cele remontowo-budowlane, w tym:
   • budowa, przebudowa lub dokończenie budowy domu mieszkalnego,
   • remont, modernizacja lub rozbudowa domu mieszkalnego lub mieszkania,
   • uzbrojenie terenu pod budowę domu mieszkalnego.
  2. Zakup nieruchomości, w tym:
   • zakup nieruchomości na rynku pierwotnym, tj. od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub wyspecjalizowanej firmy budowlanej,
   • zakup nieruchomości na rynku wtórnym,
   • refinansowanie wydatków poniesionych na cele wymienione w pkt. 1) i 2) pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą podjęcia przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu.
   • zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transkacji o jakich mowa wyżej,
   • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego.
   • splatę zadłuzenia z tytulu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku , pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowiem Instrukcji.
  3. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

  Dla kogo?

  Dla klientów indywidualnych, a także wspólnot mieszkaniowych (w zakresie remontowo-budowlanym).

  Dlaczego warto?

  Marża od 1,7%
  Prowizja 1,00%
  Okres kredytowania nawet do 30 lat
  Minimalny wkład własny 10,00%
  Możliwość karencji w spłacie kredytu nawet do 12 miesięcy
  Indywidualne podejście
  szybka decyzja kredytowa

  Waluta

  PLN

  Wysokość kredytu

  Wysokość kredytu indywidualnie ustalona dla każdego kredytobiorcy na podstawie oceny zdolności kredytowej.

  • Minimalna wysokość kredytu 50 000 PLN.

  Okres kredytowania

  Kredyt udzielany jest na okres do 30 lat.

  Formy zabezpieczenia

  Stosuje się formy zabezpieczeń dopuszczone w przepisach wewnętrznych Banku dotyczących zabezpieczenia wierzytelności Banku, przy czym standardowe zabezpieczenie kredytu stanowi:

  • Weksel in blanco.
  • Klauzula potrącenia wymagalnej wierzytelności Banku ze środków pieniężnych na ROR - w przypadku kredytów udzielonych posiadaczom ROR.
  • Ustanowienie hipoteki na nieruchomości.
  • Ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości.
  • Poręczenie na zasadach ogólnych.
  • Poręczenie wekslowe.
  • Zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie.

  Przydatne informacje

  Forma i sposób uruchomienia kredytu

  Wypłata kredytu następuje poprzez:

  • Przekazanie środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub bieżący w Banku bądź wypłatę gotówkową - dotyczy w szczególności kredytów na cele remontowo-budowlane.
  • Przelew na wskazany rachunek sprzedawcy - przy kredytach na zakup nieruchomości.
  Forma i sposób spłaty kredytu

  W terminie wymagalności, w ratach miesięcznych z rachunku ROR - w formie bezgotówkowej, bądź w wyniku wpłaty gotówkowej. W równych ratach kapitałowych powiększonych o naliczone odsetki.

  Oprocentowanie

  Kredyt na cele mieszkaniowe oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

  Zobacz oprocentowanie.

  Opłaty i prowizje

  Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

  • Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy kredytu oraz prowizja za udzielenie kredytu pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu wypłaty kredytu:
   • z kwoty wypłacanego kredytu,
   • w formie gotówkowej albo
   • bezgotówkowej.
  • Opłata za zawiadomienie o niedopłacie, monit.
  • Inne opłaty - pobierane jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej, przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.

  Siedziba Banku w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 36a

  45-005 Opole

  Sekretariat
  tel. 77 402-14-42
  tel. 77 402-14-46

  Zespół Kredytów
  tel. 77 402-14-37, 606 269 150
  tel. 77 402-14-45, 509 757 823
  tel. 77 402-14-47, 502 196 255

  Zespół Obsługi Klienta Detalicznego
  tel. 77 402-14-22
  tel. 77 402-14-33

  Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Godziny otwarcia: pn-pt 8.30-15.30

  Znajdziesz nas też tutaj