Skip to main content
 • Kredyty odnawialne w ROR

  Kredyty odnawialne w ROR

  Kredytem odnawialnym można finansować bieżące potrzeby Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego - przeznaczenie tego kredytu nie wymaga dokumentowania.

  Dla kogo?

  O udzielenie kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym mogą występować Klienci indywidualni posiadający obywatelstwo polskie, na stale zamieszkali w Polsce.

  Kredyt odnawialny może otrzymać osoba, która:

  1. Wnosi na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy systematyczne wpływy (z tytułu wynagrodzenie, emerytury, renty).
  2. Posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przez okres co najmniej 3 miesiące.
  3. Posiada zdolność kredytową.
  4. Nie spowodowała niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu.

  Kredyt odnawialny może być udzielony do konta wspólnego.

  W przypadku przeniesienia rachunku z innego banku wnioskodawca powinien przedłożyć potwierdzoną przez ten bank historię rachunku, uwzględniającą okres, o którym mowa w pkt 2).

  Dlaczego warto?

  Wygoda - posiadacz kredytu odnawialnego może z niego zacząć korzystać w dowolnym momencie, przyznany limit kredytu podwyższa wysokość dostępnych wolnych środków na rachunku
  Jest to jeden z najtańszych sposobów kredytowania, każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie
  Dodatkowo kredyt odnawialny oferowany przez Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu jest jednym z najtańszych kredytów tego typu na rynku

  Waluta

  PLN

  Wysokość kredytu

  Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od okresu posiadania stałych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, i tak:

  • dla Klientów posiadających rachunek powyżej 3 m-cy kwota kredytu nie może przekroczyć 1-krotnego, średniego wpływu na rachunek liczonego od daty pierwszego wpływu.
  • dla Klientów posiadających rachunek powyżej 6 m-cy kwota kredytu nie może przekroczyć 2-krotnego, średniego wpływu na rachunek liczonego od daty pierwszego wpływu.
  • dla Klientów posiadających rachunek powyżej 12 m-cy kwota kredytu nie może przekroczyć 3-krotnego, średniego wpływu na rachunek (średnia z ostatnich 12 miesięcy).

  Okres kredytowania

  • 6 miesięcy w przypadku osób posiadających rachunek od 3 m-cy.
  • 24 miesiące w przypadku osób posiadających rachunek powyżej 12 m-cy.

  Przydatne informacje

  Formy zabezpieczenia

  Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz weksel In blanco.
  Osoby powyżej 65 roku życia mogą ubiegać się o kredyt pod warunkiem zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia cywilnego lub wekslowego przez osoby w wieku produkcyjnym posiadające stałe źródło dochodów.

  Wniosek o udzielenie kredytu

  Posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zainteresowany uzyskaniem kredytu odnawialnego powinien złożyć w Banku wypełniony wniosek o udzielenie kredytu wraz z ewentualnymi dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia . Wnioskodawca mający problemy z wypełnieniem wniosku może zawsze liczyć na to, iż w wypełnieniu wniosku pomoże mu pracownik Banku.

  Składając wniosek o kredyt Klient zobowiązany jest przedstawić:

  • Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów.
  • Dowód osobisty.
  • Książeczkę wojskową - dotyczy mężczyzn przed ukończeniem 28 roku życia.
  • Dokumenty niezbędne do ustanowienia zabezpieczenia, w zależności od jego formy - jeżeli jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie poza klauzulą potrącenia wierzytelności z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  Forma i sposób uruchomienia kredytu

  Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ma charakter otwartej linii kredytowej. Klient może dysponować środkami w granicach przyznanego limitu kredytowego określonego w umowie.

  Forma i sposób spłaty kredytu

  Każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zaliczany jest na spłatę kredytu. Każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje, że odnawia się on o kwotę dokonanej spłaty i może być wielokrotnie wykorzystywany i spłacany.
  W przypadku spłaty zadłużenia w ratach każda spłata raty kredytu zwiększa kwotę dostępnego limitu kredytu odnawialnego w wysokości części kapitałowej tej raty.

  Oprocentowanie

  Kredyt odnawialny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
  Odsetki naliczane są miesięcznie od dnia, w którym powstało zobowiązanie, pobierane na koniec miesiąca - od wypłaconej części lub całej kwoty przyznanego limitu.

  Zobacz oprocentowanie.

  Opłaty i prowizje

  Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych obowiązującą w Banku.

  • Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy kredytu oraz prowizja za udzielenie kredytu pobierana jest jednorazowo nie później niż w dniu uruchomienia kredytu.
  • Opłata za zawiadomienie o niedopłacie, monit.
  • Inne opłaty - pobierane jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej, przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.

  Prowizje mogą być pobierane w ciężar kredytu.

  Siedziba Banku w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 36a

  45-005 Opole

  Sekretariat
  tel. 77 402-14-42
  tel. 77 402-14-46

  Zespół Kredytów
  tel. 77 402-14-37, 606 269 150
  tel. 77 402-14-45, 509 757 823
  tel. 77 402-14-47, 502 196 255

  Zespół Obsługi Klienta Detalicznego
  tel. 77 402-14-22
  tel. 77 402-14-33

  Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Godziny otwarcia: pn-pt 8.30-15.30

  Znajdziesz nas też tutaj