Skip to main content
 • Rachunek bieżący w walutach wymienialnych

  Rachunek bieżący w walutach wymienialnych

  Prowadzony jest w walutach wymienialnych takich jak: GBP, USD (dolar amerykański), EUR (wspólna waluta państw członkowskich Unii Europejskiej należących do Unii Gospodarczej i Walutowej

  Przeznaczenie konta

  Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych łącznie z rozliczeniami z tytułu prowadzonej działalności rolniczej,

  Dla kogo?

  Posiadaczami rachunku rozliczeniowego w walucie wymienialnej mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą.

  Konto  może być prowadzone jako rachunek indywidualny lub wspólny.

  Dlaczego warto?

  bezpłatne otwarcie rachunku dla każdej waluty,
  wpłaty na rachunek oraz wypłaty z rachunku można dokonywać w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
  możliwość przewalutowania środków,
  łatwy, stały i szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dzięki telefonicznej usłudze na hasło,
  możliwość otrzymywania wyciągów bankowych,
  bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych,
  możliwość dokonywania zleceń zagranicznych przez bankowość internetową.

  Waluta

  USD, EUR, GBP

  Dysponowanie środkami

  Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi w formie gotówkowej i bezgotówkowej: w walucie rachunku, w innej walucie wymienialnej lub w walucie polskiej. W przypadku dokonywania wpłat i wypłat z rachunków w walucie innej niż waluta rachunku Bank dokonuje przeliczenia walut według kursu obowiązującego w Banku w momencie dokonywania operacji wpłaty lub wypłaty środków.

  Przydatne informacje

  Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem

  Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do dysonowania rachunkiem. Pełnomocnikiem Posiadacza rachunku może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  Oprocentowanie

  Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są nieoprocentowane.

  Opłaty i prowizje

  Za świadczone czynności związane z obsługą rachunku Bank Spółdzielczy „Bank Rolników" w Opolu pobiera prowizje i opłaty określone w "Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu dla rolników".

  Siedziba Banku w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 36a

  45-005 Opole

  Sekretariat
  tel. 77 402-14-42
  tel. 77 402-14-46

  Zespół Kredytów
  tel. 77 402-14-37, 606 269 150
  tel. 77 402-14-45, 509 757 823
  tel. 77 402-14-47, 502 196 255

  Zespół Obsługi Klienta Detalicznego
  tel. 77 402-14-22
  tel. 77 402-14-33

  Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Godziny otwarcia: pn-pt 8.30-15.30

  Znajdziesz nas też tutaj